Inför programstart våren 2024:

Hur ser tidsplanen ut inför programstart?

  • Den 27 februari meddelas vilka program som beviljas.
  • Under mars 2024 startar programkontoren sin verksamhet. Det kommer inledningsvis handla om att få centrala funktioner på plats.
  • Den 14 mars firas starten av programmen inom Impact Innovation vid ett lanseringsevent i Stockholm.
  • Den 15 mars öppnar den första utlysningen som är gemensam för alla program riktad mot startups.
    Läs mer om den första utlysningen på Vinnovas webbplats: Impact Innovation Start/Scale

När kan nya aktörer ansluta till de nya programmens insatser?

  • En första utlysning kommer att öppna redan under mars 2024. Det kommer att vara en utlysning som riktar sig mot startups och som kommer ha en inriktning som är relavant för Impact Innovation.
  • Programmen själva planerar för insatser under 2024. Programmens insatsplaner bidrar därför över tid till att flera aktörer involveras.

Vad händer med pågående strategiska innovationsprogram nu när Impact Innovation är i gång?

De strategiska innovationsprogrammen fortlöper enligt plan för varje program.