Det här är Impact Innovation 

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft. 

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram.  Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.

Varför behövs Impact Innovation?

Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation.

Hur får vi omställningen att hända?  

Inom Impact Innovation bildas ett antal stora innovationsprogram som tar sig an vår tids och framtidens största samhällsutmaningar. Vi behöver erfarenheter, expertis och spetskompetens från samhällets alla hörn och med fler perspektiv för att kunna göra stor skillnad. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Vi tror att nya samarbeten och nya arbetssätt med är nycklar till innovation och hållbara lösningar.

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer? Säg gärna hej på impactinnovation@vinnova.se och följ oss på LinkedIn.