Information för programkontor

På den här sidan samlar vi information som är relevant för programmen inom Impact Innovation.

Viktiga datum

14 marsLanseringsevent 
21 marsDeltagande Sweden Innovation Days 
22 mars Insatsdialog och träff med myndigheter  PPT från Insatsdialogen
26 juni Evenemang med programkontoren och myndigheterna i Almedalen  
Oktober  Årsavstämning med myndigheterna  

Riktlinjer för program inom Impact Innovation

Ett program inom Impact Innovation drivs i nära samverkan med de finansierande myndigheterna Energimyndigheten, Formas och Vinnova. I detta dokument har Energimyndigheten, Formas och Vinnova samlat riktlinjer som stöd i arbetet med program inom Impact Innovation. Riktlinjerna kompletterar beslutets villkor som finns för programkontoren.  Riktlinjerna kan komma att uppdateras vid behov. Riktlinjer finns för styrning, uppföljning och utvärdering och kommunikation.


Villkor och anvisningar


Grafisk profil och identitet

Grafisk profil och identitet  för Impact Innovation finns till för att hela satsningen ska hålla ihop på ett bra sätt, för igenkänning och genomslagskraft. 


Organisation och årshjul

  • Information kommer inom kort!

Uppföljning och utvärdering

Inom Impact Innovation ska både uppföljning och utvärdering användas som stöd för kontinuerligt lärande, förändring och utveckling av insatsen, på olika men sammanlänkade sätt. Sammanfattningsvis förväntas planerade uppföljnings- och utvärderingsmoment både att hjälpa programmen nå sina omställningsmål, så kallade missions, och förstå vägen dit. Dessutom kan de vara ett stöd i att förstå hur insatsen i sin helhet bidrar till omställning för ett hållbart samhälle. I detta dokument beskrivs planerade uppföljnings- och utvärderingsmoment. Informationen riktar sig i första hand till programkontor, men också till handläggare på myndigheterna samt insatsens programledning och styrgrupp.


Word- och rapportmall

Det finns följande mallar i word – en enkel för fria användningsområden samt en rapportmall. Dessa kan användas av alla Impact Innovation-program. 

Impact Innovation – wordmall

Impact Innovation – rapportmall

Rapportmall – exempel


Presentationsmall, PPT

impact_innovation_presentationsmall