Om Impact accelerator:

Vad är Impact accelerator?

  • Impact accelerator, som är under utveckling, ska bli en gemensam resurs för finansierande myndigheter och kommande program. Som skapar förutsättningar för att växla upp omställningskraften i Impact Innovation. Acceleratorn är en behovsdriven arena som kan ta vara på möjligheter som går utanför vad de enskilda programmen kan göra på egen hand. Här arbetar program och myndigheter tillsammans och inkluderar även andra aktörer, processer och initiativ i syfte att öka den transformativa förmågan för att växla upp omställning nationellt och internationellt.
  • Vid lansering av programmen kommer Acceleratorn har grundläggande funktioner för att sedan vidareutvecklas över tid tillsammans med aktörerna.