Om mobiliseringsprocessen:

Vad har den mobiliseringsprocess som myndigheterna erbjudit under våren haft för syfte och innehåll?

 • Ska medföra ett inkluderande och flexibelt deltagande i utvecklingen av programmet och i aktiviteter under programtiden.
 • Mobiliseringsprocessen som pågick under våren 2023 utformades som ett erbjudande till aktörer som planerar att ansöka om att driva program inom Impact Innovation. Syftet var att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge parterna möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk.
 • Att ha beviljats förberedelseprojekt var inget krav för att delta i mobiliserings-
  processen.
 • Mobiliseringsprocessen ger i första hand vägledning. Det stora jobbet att engagera aktörer och utveckla programidéer görs av aktörerna själva.
 • Aktiviteter:
  • Mobiliseringskonferenser anordnade på tre olika platser och tidpunkter under mars månad – med samma innehåll. Den 7 mars i Stockholm, den 14 mars i Umeå, den 20 mars i Malmö.
  • Impact dialog anordnades i Stockholm den 19 april, och riktade sig till dem som bestämt sig för att delta i utformandet av ansökan om ett program och programkontor till utlysningen.
  • Impact labb vid två tillfällen. Det första, den 4 maj, i Stockholm, och det andra digitalt den 17 maj. Dessa tillfällen riktade sig till dem som leder arbetet med att utforma ansökan om program och programkontor inom Impact Innovation.
 • Ta del av presentationer från mobiliseringsprocessen samt tips om vidare läsning: