Bioimpact Build Up – seminarium och mingel

Den svenska bioekonomin erbjuder viktiga lösningar till de stora samhällsutmaningarna. Biobaserade och cirkulära lösningar är grunden i den gröna omställningen. Men för att nå dit behövs forskning och innovation.

Den 28 september vill vi bjuda in dig för att berätta mera om initiativet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

Bioimpact är ett av de pågående förberedelseprojekten som just nu författar ansökningar för kommande tioåriga innovationsprogram inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning Impact Innovation.

Ta möjligheten att lyssna till branschföreträdare för de fem initiativtagarna Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF som berättar mer om programförslagets långsiktiga målsättningar och nätverka över branschgränserna med forskare, industriaktörer, samhällsföreträdare samt parter från innovationsmiljöer i vårt efterföljande mingel.

Vi ses på Tekniska muséet i Stockholm mellan kl. 15.00-17.00 den 28 september! Vi startar med fika kl. 14.30.

Välkommen!

Styrgruppen för Bioimpact

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna
Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig Livsmedelsföretagen
Lena Svendsen, ansvarig för forskning- och innovationspolitik IKEM
Sofia Backéus, expert på skogsskötsel och klimat, LRF
Wictoria Bondesson, gruppchef Företagande och utveckling branschenheten, LRF
Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO

Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle är ett förberedelseprojekt inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning Impact innovation. Läs mer på bioimpact.se.

Kontakt: Linda Larsson, linda.larsson@skogsindustrierna.se