Impact dialog – mobilisera för program inom Impact Innovation 

Välkommen till Impact dialog, en halvdag i Stockholm den 19 april, för aktörer som vill forma program och programkontor inom Impact Innovation.

Impact dialog är det andra steget av tre i myndigheternas mobiliseringsprocess våren 2023. Tillfället riktar sig till aktörer som bestämt sig för att delta i utformandet av ansökan om program och programkontor inom Impact Innovation.  
I samband med Impact dialog ska deltagarna kunna lyfta utmaningar och involvera sig med aktörer som är relevanta för den samhällsutmaning de vill arbeta med. Deltagarna ges möjlighet att interagera med varandra och dela med sig av perspektiv och visioner. 
 
Antalet platser är begränsat och vi ser ett stort värde av att ha en bra mix av aktörer i rummet. Gör en intresseanmälan, så ger vi besked om plats så snart vi kan. 

  • Datum och tid:  Den 19 april, 2023. Registrering och lunch från kl. 12.00. Programmet startar kl. 13.00. 
  • Plats: Venue81, Drottninggatan 81, Stockholm. 
  • Anmälan: Senast den 11 april. Besked om plats lämnas senast veckan före eventet. 
     
    Obs! Eventet går inte att följa digitalt. 

Anmäl dig till Impact dialog

Mer om mobiliseringsprocessen 

Impact Innovation samlar de aktörer som behövs för att accelerera den hållbara omställningen och öka Sveriges globala konkurrenskraft. För att få till konkurrenskraftiga program och de aktörsnätverk som krävs, erbjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova en mobiliseringsprocess för dem som planerar att ansöka i programutlysningen.  

Syftet med mobiliseringsprocessen är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk. Den ska bidra till: 

  • Nätverksbyggande 
  • Lärande och dialoger 
  • Etablering av nya arbetssätt kopplat till bland annat missions och systeminnovation 

Mobiliseringsprocessen ska i första hand ge vägledning. Det stora jobbet att engagera aktörer och utveckla programidéer görs av aktörerna själva. 

Kontakt: Cassandra Marshall, Vinnova, cassandra.marshall@vinnova.se och Judit Wefer, Formas, judit.wefer@formas.se