Impact Innovations dag i Almedalen

Den 26 juni är det Impact Innovations dag i Almedalen 10.00-16.00. Vi håller till i ”Framtidens trädgård på Klosterbrunnsgatan 5 i Visby.

Seminarium: Så skapar vi impact – fem program med missions för en hållbar framtid

Vi inleder Impact Innovations dag på temat hur vi ska lyckas ta de nödvändiga sprången för en hållbar omställning. Vi tittar närmare på de fem programmen inom Sveriges stora innovationssatsning Impact Innovation. Hur ska de nå sina ambitiösa mål och skapa impact för hållbarhet och konkurrenskraft?

Program (uppdateras):

Tobias Degsell, expert på kreativitet och lärande: Talar om vikten att gå från ord till handling och behovet att ta vara på den kollektiva intelligensen, för att klara de utmaningar vi står inför.

Programmen inom Impact Innovation presenterar sina missioner:

  • Metals and Minerals
  • Net Zero Industry
  • SustainGov
  • Water Wise Societies
  • ShiftSweden

Moderator: Beata Wickbom

Framsynsonsdag från Almedalen 12.05-12.50

I samband med Impact Innovations dag i Almedalen sänds Framsynsonsdag från Visby. Besök oss på plats eller följ digitalt via webben.

Ta del av inbjudan till Framsynsonsdag

Möt programmen inom innovation mellan 13.00-16.00

13-13.30: Metals and Minerals: Hur säkrar vi hållbar tillgång till metaller och mineral? 
13.30.14.00: Net Zero Industry: Hur blir svensk tillverkningsindustri klimatneutral? 
14.00-14.30: SustainGov: Hur blir offentlig sektor en motor för hållbar omställning? 
14.30-15.00: Water Wise Societies: Hur når vi hållbart vatten för alla 2050? 
15.00-15.30: ShiftSweden: Hur når vi attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla?

Om Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Den 27 februari presenterades de första fem programmen som får finansiering, läs mer om programmen: impactinnovation.se/program.

När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.