Impact labb del 1

Impact labb är det tredje steget i mobiliseringsprocessen som Energimyndigheten, Formas och Vinnova erbjuder. Det första labbet genomförs fysiskt i Stockholm 4 maj och det andra digitalt den 17 maj. Labben riktar sig till er som leder arbetet med att författa en ansökan om att bilda program inom Impact Innovation.


Framtida program inom Impact Innovation ska bidra till systeminnovation i riktning mot en mission som formulerats av aktörerna själva. Detta förväntas ske genom att utforska och tillämpa nya metoder och verktyg utifrån flera systemperspektiv.

Impact labb ska bidra med inspiration och insikter om bärande principer för Impact Innovation. Vid två tillfällen får ni möjlighet att praktiskt testa tankemodeller kopplade till komplexitet, systemperspektiv, systeminnovation och missions utifrån den egna programidén.

Impact labb del 1, den 4 maj

Innehåll: Under förmiddagen introduceras ni till och får arbeta med olika komplexitetsmodeller för att utforska vad olika samhällsutmaningar beror på och hur de bör bemötas. Under eftermiddagen fokuserar vi på verktyg för att kartlägga och förstå systemfaktorer och systemaktörer runt en samhällsutmaning.
Datum och tid: Den 4 maj 2023, kl. 09.30-15.00 (inklusive lunch)
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Anmälan: Senast den 28 april

Notera att annmälan görs i form av intresseanmälan. Vi rekommenderar deltagande från den person som leder författandet av en ansökan om att bilda program inom Impact Innovation. Vid detta tillfälle erbjuder vi en plats per initiativ.

Anmäl dig till Impact labb

Impact labb del 2, den 17 maj

Den 17 maj hålls Impact labb del 2, läs mer och anmäl dig här

Kontakt

Cassandra Marshall, Vinnova cassandra.marshall@vinnova.se och Judit Wefer, Formas, judit.wefer@formas.se

Ta del av programutlysningen på Vinnovas webbplats