Innovation med impact – tillsammans med vilka aktörer får vi omställningen att hända?

Impact Innovation är en kraftsamling där vi löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Nya samarbeten och nya arbetssätt ska leda till innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar.

Impact Innovationprogrammet ShiftSweden arbetar med framtidens mobilitet och samhällsbyggande. Målet är att ställa om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Omställningen ska ske över hela landet på ett fossilfritt och resursmedvetet sätt.

Aktörer från branschorganisationer, akademi och forskningsinstitut, privat näringsliv, offentlig och ideell sektor är engagerade i programmet. Ambitionen är att bli ännu fler. Vi vill bygga rörelse. Vilka aktörer, utöver “the usual suspects”, behöver vi ha med oss för att öka takten i omställningen, börja göra och skapa förändring på riktigt? 

Seminariet modereras av John Hultén, programchef ShiftSweden och Emma Hult, biträdande programchef ShiftSweden.

På scenen medverkar:

  • Irene Oskarsson, ordförande för Hela Sverige ska leva 
  • Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner

Impact Innovations dag i Almedalen

Seminariet är en del av Impact Innovations dag i Framtidens trädgård, Almedalen.

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan: