Invigning av Wave – Water for Vital Environments

Välkommen på invigning av Wave – Water for Vital Environments, ett av programmen inom Impact Innovation.

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet och ger goda förutsättningar för människor, miljö, ekosystem, industrier och samhället i stort, trots ett föränderligt klimat.

Invigningen kommer bjuda på mingel och information om programmet.

  • Wave – Vad vill de åstadkomma och hur ska det gå till?
  • Att driva omställning – Hur lyckas man?
  • Programinsatser på kort sikt – Vad händer nu?
  • Paneldiskussion – Vad vill Waves aktörer?
  • Impact Innovation – fem program för hållbar omställning

Wave koordineras av RISE tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet., Svenskt Vatten, Linköpings Science Park, SEI och Lunds Universitet

Mer information och anmälan

Vad vill Wave?

Hör programchef Magnus Arnell berätta mer.

Läs mer om programmet