Resfri tillgänglighet - Workshop med förberedelseprojektet Access Sweden

Den andra i en serie workshops som Access Sweden håller tillsammans med sina rådgivare under våren. Med utgångspunkt i projektets mission utvecklar vi en berättelse om var vi står idag, vart vi vill och hur vi ska kunna nå dit.  Den 3 maj diskuterar vi vilken typ av innovationer som behövs inom resfri tillgänglighet. 

Anmälan och kontakt: carl-martin.vikingsson@radslaget.se