Sista ansökningsdag finansiering av programkontor

19 oktober kl 14.00 är deadline för ansökan om finansiering för att bilda programkontor inom Impact Innovation.

Utlysningen gäller finansieringen av etablering och drift av programkontor, som är den drivande och mobiliserande funktionen för ett program inom Impact Innovation. Efter 19 oktober inleds bedömningsprocessen. Du kan läsa mer om den här: Så går bedömningen till – en genomgång av processen.

Beslut planeras att meddelas 29 februari 2024 och programmen beräknas kunna vara igång i mars 2024.

Länk till utlysningen hos Vinnova