Workshop inom förberedelseprojektet Uppströms – förebyggande och främjande insatser för barn

Som en del av konferensen ”Norra Sverige kraftsamlar för god och jämlik hälsa” i Umeå 11 maj arrangerar vi som står bakom förberedelseprojektet Uppströms en workshop 13.00-15.00 där du får möjlighet att vara med och forma en mission och identifiera insatser som krävs för att bygga ett system som arbetar främjande och förebyggande för varje barns rätt till en trygg uppväxt fri från våld.

Under workshopen kommer vi tillsammans att skapa en bild av hur systemet ser ut idag och vilka möjligheter och önskade utfall vi vill ha. Workshopen ger dig möjlighet att vara med och forma en mission och insatser som krävs för att bygga ett system som arbetar främjande och förebyggande. 

Anmälan: christoffer.lundstrom@ri.se (skriv workshop Uppströms i ämnesraden)

Kontaktperson: Andréa Råsberg, andrea.rasberg@reachforchange.org