Seminarium: Så får vi till systemomställning i praktiken

Hur kan offentlig sektor engagera sig i ett innovationsprogram som Impact Innovation? Vad kan vi lära oss av Danmark som har dragit i gång ett liknande initiativ? Det är frågor som diskuterades vid seminariet Impact Innovation – så får vi till systeminnovation i praktiken den 3 oktober i samband med Innovationsveckan 2023. Seminariet spelades in och kan ses efterhand.

Vad kan vi lära oss av Danmark?

I Sverige utformas just nu Impact innovation, ett initiativ för att växla upp omställningen, med upp till fem program som ska starta i mars 2024. I Danmark finns en liknande satsning som sjösattes under förra året, Decoupling 2030. Christian Bason, vd vid Danish Design Center, har varit delaktig i utformningen av programmet och har lång erfarenhet av att designa och driva missionsprocesser.

Christian Bason beskriver att jobba missionsinriktat som att tänka upp och ned. I stället för att starta i nutid så utgår en missionssatsning från en önskad framtid. Utgångspunkten är hur vi vill vi ha det om 10 år. Hela satsningen formas sen utifrån det. Han är tydlig med att alla aktörer som går in i den här typen av insats behöver omfamna ett gemensamt omställningsmål som är större än den egna organisationen vilket gör att egna intressen måste läggas åt sidan. Något som inte minst kan vara utmanande för offentliga organisationer som mäts och följs upp utifrån verksamhetsmål som då inte längre är relevanta. En annan utmaning är att få med sig hela organisationen i arbetet.

– Den aktör som går in i ett missionsdrivet arbete måste vara beredd på att det handlar om verklig förändring. Det måste man ta seröst på och det gäller alla nivåer i en organisation, säger Christan Bason.

Hur kan offentliga aktörer bidra?

Jakob Hellman, chef för Rädda Barnens utvecklingsenhet, Growth Hub, representerar det idéburna perspektivet. Han resonerar kring vad som är framgångsfaktorer för civilsamhället i samverkan med offentliga organisationer i den här typen av insatser. Hans önskan är att det finns tålamod och uthållighet från de offentliga organisationerna så att det finns möjlighet att bygga den typ av förtroende som krävs.

Tomas Bokström, ansvarig för arbetet på Social and Health Impact Center vid Rise, har lång erfarenhet av att arbeta med offentlig sektors utveckling. Han ser en rad utmaningar för offentliga organisationer att jobba missionsinriktat. Hela organisationens logik utmanas och till exempel uppstår oklarheter kring ansvarsutkrävande. Det ställer krav på kulturförändringar.

Tomas Bokström använder metaforen att ”surra alla vid masten” där masten representerar det mission som man jobbar mot. Vägen dit är att vi måste inse att alla har olika drivkrafter.

– Fundera på vad som får dig och andra att gå till jobbet, och se till att alla är motiverade att jobba mot målet. Det handlar också om att använda ett språkbruk som är begripligt för alla, annars når vi bara innovationsentusiaster, säger Tomas Bokström.

Jenny Elfsberg, avdelningschef på Vinnova och medlem av styrgruppen för Impact Innovation avslutar seminariet med att konstatera att det är en utforskande resa som vi gör tillsammans.   

– Vi kan vara överens om vart vi ska, riktningen, och sen får vi kolla på kartan efter hand, säger Jenny Elfsberg.

Medverkande:

  • Christian Bason, Danish Design Center
  • Jakob Hellman, Rädda Barnen
  • Tomas Bokström, Social & Health Impact Center (SHIC), RISE
  • Jenny Elfsberg, avdelningschef Vinnova och del av styrgruppen för Impact Innovation
  • Moderator: Judit Wefer, Formas

Håll dig uppdaterad om Impact Innovation