Net Zero Industry

Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning inom industrin: Extrem resurseffektivitet och resiliens. Målen inkluderar bland annat en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp och energiförbrukning.

Programmet engagerar de sektorer inom tillverkningsindustrin som har störst effekt på omställningen mot nollutsläpp som fordon, flyg, maskin, energi, telekommunikation, elektronik och försvar. Även akademi, forskningsinstitut, regioner samt organisationer med stor inverkan på industrin, inklusive utveckling inom små och medelstora företag är engagerade i programmets aktörsgrupp.  

Programmet leds av Teknikföretagen tillsammans med RISE.

Vad vill Net Zero Industry?

Hör programchef Mats Lundin berätta mer.

Om projektet

Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning: Extrem resurseffektivitet och resiliens inom industrin.

Kontakt för mer information

Mats Lundin

Södertälje Science Park

mats.lundin@teknikforetagen.se

https://www.netzeroimpact.se/