Invigning av kraftsamlingen Impact Innovation

Den 7 mars bjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till invigning av Impact innovation – Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Vid invigningen får du ta del av förväntningar på Impact Innovation, visioner och ambitioner från tre generaldirektörer samt inspiration och förhoppningar från såväl nationella som internationella aktörer i innovationssystemet.

 • Tid för invigningen: 13.00-14.00, registrering och lunch från 11.30
 • Plats: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm eller via webbsändning
 • Frågor: Karolina Winbo, Vinnova, projektledare för Impact innovation, se nedan

Samma dag som invigningen sker, den 7 mars, lanserar vi utlysningen om finansiering för att bilda program inom Impact Innovation. Ett erbjudande som riktar sig till aktörer som ser möjligheter att bilda konsortier och nätverk för att tillsammans möta en utpekad samhällsutmaning. Erbjudandet stänger den 19 oktober 2023 och under 2024 beräknas programmen starta med full kraft.

Program 13.00 – 14.00

 • Mats Persson, Utbildningsminister 
 • Robert Andrén, Energimyndigheten
 • Johan Kuylenstierna, Formas
 • Darja Isaksson, Vinnova
 • Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre
 • Magnus Frodigh, Ericsson
 • Evelina Loberg, Gävle kommun
 • Ebba Hallersjö Hult, Nollvision cancer
 • Moderator: Beata Wickbom

Program 14.30 – 16.30

 • Mobiliseringskonferensen samt information om programutlysningen Impact Innovation

Mobilisera för att bilda program

I samband med invigningen av Impact Innovation startar en mobiliseringsprocess som riktar sig till aktörer som planerar att söka i erbjudandet om att utveckla program inom Impact innovation. Syftet med mobiliseringsprocessen är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk.

Startskott med tre konferenser

Ett startskott för mobiliseringen är tre konferenser vid tre olika tidpunkter och platser, men med samma innehåll. Välj den plats som passar dig bäst.

Den första konferensen genomförs i anslutning till invigningen i Stockholm. Det går bra att följa invigningen digitalt och sedan delta på konferenserna vid något av de senare datumen.

 • 7 mars i anslutning till invigningen på Fotografiska, Stockholm
 • 14 mars, Clarion Hotel, Umeå
 • 20 mars Media Evolution i Malmö

Vad är Impact Innovation?

Kraftsamlingen Impact innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet och samlar aktörer som tillsammans ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. …