Mobilisera för program inom Impact Innovation i Umeå

Den 14 mars anordnas mobiliseringskonferens i Umeå för aktörer som är intresserade av att vara med i arbetet att utforma ansökan om program och programkontor för Impact Innovation. Mobiliseringskonferenser anordnas på olika platser och tidpunkter, men innehållet är det samma.

Datum för mobiliseringskonferenser

I Stockholm den 7 mars (i anslutning till invigning), i Umeå den 14 mars och Malmö den 20 mars. Vid konferensen presenteras programutlysningen och deltagarna får möjlighet att möta andra aktörer med intresse för Impact innovation.

Länk till anmälan mobiliseringskonferens Stockholm

Länk till anmälan mobiliseringskonferens Malmö

Mobiliseringsprocess under våren 2023

För att få till konkurrenskraftiga program och de aktörsnätverk som krävs, erbjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova en mobiliseringsprocess för dem som planerar att ansöka i programutlysningen som lanseras den 7 mars.

Mobiliseringsprocessen ska i första hand ge vägledning. Det stora jobbet att engagera aktörer och utveckla programidéer görs av aktörerna själva.

Mobiliseringsprocess ska bidra till:

  • Nätverksbyggande
  • Lärande och dialoger
  • Etablering av nya arbetssätt kopplat till bland annat missions och systeminnovation

Anmälan till mobiliseringskonferens i Umeå

Anmäl dig till mobiliseringskonferensen i Umeå den 14 mars